Kemahiran Motor Kasar dan Motor Halus

“Kemahiran Motor” atau “Motor Skills” ialah aktiviti yang melibatkan pergerakan otot dalam badan.

Kemahiran motor terbahagi kepada dua iaitu Kemahiran Motor Halus dan Kemahiran Motor Kasar.